Obradors, Fernando: al amor | a minor | g-sharp minor | g minor

Obradors, Fernando: con amores, la mi madre | f minor | e minor | e-flat minor

Obradors, Fernando: Coplas de Curro Dulce | C MINOR

d’ollone, max: chant d’amour | d-flat major