Gurney, Ivor: All night under the moon | F-SHARP MINOR

Gurney, Ivor: Orpheus | C MAJOR

Gurney, Ivor: Spring | D MAJOR | C MAJOR

Gurney, Ivor: Tears | A MINOR | B MINOR

Gurney, Ivor: Under the greenwood tree | F MINOR